Privatlivspolitik for Andel Ratio A/S

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Andel Ratio A/S, CVR-nr. 25 78 44 99 (“Andel Ratio”, ”vi” eller ”os”) behandler dine persondata.

Når vi modtager persondata om dig, er det vores mål, at du har tillid til, at vi behandler dine persondata på en gennemsigtig og sikker måde. Det er derfor vigtigt for os, at du tager dig tid til at læse denne privatlivspolitik, som forklarer dig om vores håndtering af dine persondata.

Denne privatlivspolitik gælder for privatkunder, potentielle privatkunder, erhvervskunder og potentielle erhvervskunder i Andel Ratio.

Denne privatlivspolitik gælder også for dig som privatperson med tilknytning til en erhvervskunde i Andel Ratio. Du kan enten være tegningsberettiget, reel ejer, bestyrelsesmedlem, direktør eller en tredjepart med tilknytning til den pågældende erhvervskunde.

I forlængelse af ovenstående skal det bemærkes, at vi behandler forskellige typer af personoplysninger omkring dig, hvilket afhænger af, hvilken egenskab du interagerer med os i, hvorfor det ikke er alle afsnit, punkter eller emner i et punkt i privatlivspolitikken, som vil være relevant for dig.

Udover privatlivspolitikken gælder vores cookiepolitik.

Indholdsfortegnelse
1. Dataansvarlig

Den ansvarlige for behandlingen af dine persondata er:

Andel Ratio A/S
CVR-nr. 25 78 44 99
Hovedgaden 36
4520 Svinninge

Vores kontaktoplysninger er:
E-mail: laan@andelratio.dk
Telefon: +45 70 29 29 29

2. Beskrivelse af behandlingen
2.1 Tilbud på finansierings-/låneaftale

Formål

Når du – eller den erhvervskunde, som du har tilknytning til – kontakter os vedrørende en ny finansierings-/låneaftale og/eller udfylder en låneansøgning, behandler vi dine persondata for at kunne behandle henvendelsen/låneansøgningen.

Hvis du – eller den erhvervskunde, som du har tilknytning til – ønsker at blive kunde i Andel Ratio, behandler vi de nødvendige oplysninger om dig med henblik på:

·       at indgå en finansierings-/låneaftale

·       at kreditvurdere dig, og

·       at sikre entydig identifikation af dig, eller den erhvervskunde som du har tilknytning til.

Kategorier af persondata

Vi behandler følgende kategorier af persondata om dig:

 • Navn, adresse, e-mail og telefonnummer
 • CVR-nummer, virksomhedsnavn (kun for enkeltmandsvirksomheder)

Hvis du – eller den erhvervskunde, som du har tilknytning til – udfylder en låneansøgning, behandler vi herudover:

 • Kreditoplysninger og kreditvurdering
 • Personlige oplysninger, herunder navn og cpr-nr., samt – hvis det påkræves i henhold til lov – legitimation som f.eks. kopi af pas eller kørekort
 • økonomiske oplysninger, herunder oplysninger om indkomst, faste udgifter formue, gæld, årsopgørelse og skatteoplysninger
 • Bank og betalingsoplysninger
 • Oplysninger om din familie og husstand (hvor relevant). Vi behandler oplysningerne for at kunne foretage påkrævede beregninger af rådighedsbeløb
 • Oplysninger om erhverv/arbejde

Kilder

Vi indsamler dine persondata fra følgende kilder:

 • Dig selv
 • Den erhvervskunde som du har tilknytning til
 • Offentlige myndigheder og offentligt tilgængelige kilder, bl.a. SKAT og tingbogen
 • Kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre. Disse oplysninger behandler vi for at kunne gennemføre kreditvurderingen og opdaterer oplysningerne løbende
 • Debitor Registret A/S og det Centrale Personregister
 • Monthio ApS som hjælper med; (I) indsamling af økonomiske oplysninger via bank, SKAT og tingbogen til brug for kreditvurderingen i henhold til kreditaftaleloven og (II) opfyldelse af Andel Ratios forpligtelser i henhold til hvidvaskloven.
 • Pensionsinfo

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine persondata baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • GDPR art. 6.1.b, da behandlingen af dine persondata er nødvendig for at behandle låneansøgningen/udarbejde tilbud på en finansierings-/låneaftale og senere for at indgå en finansierings-/låneaftale
 • GDPR art. 6.1.c og databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1 for at overholde retlige forpligtelser i henhold til bl.a. hvidvaskloven eller kreditaftaleloven

Modtagere

Vi kan dele dine persondata med:

 • Leverandører og forhandlere, som vi samarbejder med, og som assisterer vores virksomhed (forstået som serviceudbydere, teknisk support, leverandørydelser og finansielle institutioner)
 • Offentlige myndigheder (hvor dette er pålagt i henhold til eks. lov eller retskendelse)
 • Selskaber, der er koncernforbundet med Andel Ratio (du kan finde en oversigt over vores koncernforbundne selskaber i vores årsrapport på Andel.dk) med henblik på administrative forhold
 • Andel Energi med henblik på at behandle låneansøgninger i forbindelse med køb af solceller, varmepumper og lignende produkter
 • Kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre i forbindelse med foretagelse af en kreditvurdering

Opbevaring

Vi opbevarer persondata så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

Persondata slettes 5 år efter, at dit kundeforhold, eller kundeforholdet med den erhvervskunde, som du har tilknytning til, ophører. Hvis du – eller den erhvervskunde, som du har tilknytning til – som en potentiel ny kunde har (i) udfyldt en låneansøgning, men ikke bliver kunde hos os eller (ii) anmodet om et lånetilbud, men afslår tilbuddet og ikke bliver kunde hos os, vil de personoplysninger, som er indsendt normalt blive gemt i 12 måneder regnet derfra for, at vi kan dokumentere vores korrespondance/kreditvurdering mv.

Nogle persondata gemmer vi i kortere eller længere tid. Det gælder:

 • Bogføringsoplysninger (bl.a. fakturaer, tilgodehavender, korrespondancer, betalingsoplysninger og lignende oplysninger som er nødvendige for at dokumentere vores bogføring) opbevarer vi som krævet efter bogføringsloven i 5 år fra udløb af det regnskabsår, som materialet vedrører.
2.2 Administration af kundeforhold

Formål

Når du – eller den erhvervskunde, som du har tilknytning til – er kunde hos os, behandler vi dine persondata til brug for administration af kundeforholdet, herunder med henblik på:

 • at opkræve, modtage og registrere betaling under finansierings-/låneaftalen
 • at identificere dig, når du kontakter os
 • at holde dine kontakt- og adresseoplysninger opdaterede
 • at opfylde øvrige forpligtelser for dig eller os, der følger af vores aftale og/eller lovgivningen herunder identifikation og verifikation i henhold til hvidvaskloven, risikostyring samt forebyggelse og opdagelse af hvidvask, svig og andre former for økonomisk kriminalitet. Med hensyn til bekæmpelse af hvidvask er vi ved lov forpligtet til med regelmæssige mellemrum at bede om dokumentation for din identitet, så længe du – eller den erhvervskunde, som du har tilknytning til – er kunde hos os
 • at tilmelde dig – eller den erhvervskunde, som du har tilknytning til – betalingsservice
 • at håndtere din forespørgsel, hvis du kontakter os
 • at udbetale eventuelle tilgodehavender. Hvis du har bedt os om at overføre et beløb til en anden modtager, videregiver vi de oplysninger, som er nødvendige for at identificere dig og overholde finansierings-/låneaftalen
 • Datavask, herunder i forbindelse med indhentning af opdaterede adresseoplysninger
 • At kontrollere, overvåge og teste vores overholdelse af vores interne regler og lovgivningsmæssige krav

Kategorier af persondata

Vi behandler følgende kategorier af persondata om dig:

 • Navn, adresse, e-mail, telefonnummer, fødselsdato, bank- og betalingsoplysninger, dit kundenummer, fuldmagtsforhold (hvor relevant) og status i det Centrale Personregister (for eksempel navne- og adressebeskyttelse m.v.)
 • CPR-nummer
 • Legitimation (hvis det påkræves i henhold til lov) som f.eks. kopi af pas, eller kørekort
 • Oplysninger vedrørende klagesager
 • Oplysninger om konkurs, inkasso- og fogedretssager, udeståender mv.
 • CVR-nummer, virksomhedsnavn (kun for enkeltmandsvirksomheder)

Oplysninger om de ydelser og produkter, som vi leverer til dig

Kilder

Vi indsamler dine persondata fra følgende kilder:

 • Dig selv
 • Den erhvervskunde som du har tilknytning til
 • Offentlige myndigheder og offentligt tilgængelige kilder
 • Kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre
 • Det Centrale Personregister

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine persondata baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • GDPR art. 6.1.b, da behandlingen af dine persondata er nødvendig for opfyldelsen af den indgået finansierings-/låneaftale
 • GDPR art. 6.1.c og databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1 for at overholde retlige forpligtelser i henhold til bl.a. hvidvaskloven, bogføringsloven og/eller kreditaftaleloven
 • GDPR art. 6.1.f, hvor vores legitime interesse er at kunne varetage kundeforholdet med dig eller den erhvervskunde, som du har tilknytning til

Modtagere

Vi kan dele dine persondata med:

 • Leverandører og forhandlere, som vi samarbejder med, og som assisterer vores virksomhed (forstået som serviceudbydere, teknisk support, leverandørydelser og finansielle institutioner).
 • Selskaber, der er koncernforbundet med Andel Ratio (du kan finde en oversigt over vores koncernforbundne selskaber i vores årsrapport på andel.dk) med henblik på administrative forhold
 • Offentlige myndigheder (hvor dette er pålagt i henhold til eks. lov eller retskendelse)
 • Gældsinddrivelsesvirksomheder
 • Kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre. Hvis du misligholder dine forpligtelser over for Andel Ratio, kan vi indberette dig til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre i overensstemmelse med gældende lovgivning

Opbevaring

Vi opbevarer persondata, så længe det er nødvendigt, til de formål der er nævnt.

Persondata slettes 5 år efter, at dit kundeforhold, eller kundeforholdet med den erhvervskunde, som du har tilknytning til, ophører.

Nogle persondata gemmer vi i kortere eller længere tid. Det gælder fx:

 • Bogføringsoplysninger (bl.a. fakturaer, tilgodehavender, korrespondancer, betalingsoplysninger og lignende oplysninger, som er nødvendige for at dokumentere vores bogføring) opbevarer vi som krævet efter bogføringsloven i 5 år fra udløb af det regnskabsår, som materialet vedrører
2.3 Administration og forbedring af digitale tjenester

Formål

For at sikre at vores digitale tjenester fungerer optimalt og for at give dig den bedste oplevelse, når du benytter vores digitale tjenester, behandler vi persondata om dig for at kunne administrere og forbedre vores digitale tjenester.

Derudover bruger vi oplysningerne til statistiske formål, markedsundersøgelser og interne undersøgelser for at forbedre måden, vi kommunikerer med dig på.

Kategorier af persondata

Vi behandler følgende kategorier af persondata om dig:

Oplysninger om din adfærd på vores digitale tjenester (for eksempel browsere, operativsystem og hvilket indhold, som du ser m.v.)

Kilder

Vi indsamler dine persondata fra følgende kilder:

Dig selv

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine persondata baseret på følgende behandlingsgrundlag:

GDPR art. 6.1.f, hvor vores legitime interesse er at kunne administrere, forbedre og udvikle vores digitale tjenester og vores organisation

Modtagere

Vi kan dele dine persondata med:

 • Leverandører og forhandlere, som vi samarbejder med og som assisterer vores virksomhed (forstået som serviceudbydere, teknisk support, leverandørydelser og finansielle institutioner)
 • Selskaber, der er koncernforbundet med Andel Ratio (du kan finde en oversigt over vores koncernforbundne selskaber i vores årsrapport på andel.dk) med henblik på administrative forhold

Opbevaring

Vi opbevarer persondata så længe, det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

Vi opbevarer som udgangspunkt persondata op til 1 år efter registrering.

Cookiedata indsamles og opbevares i øvrigt i overensstemmelse med vores cookiepolitik.

2.4 Kundeservice og rådgivning

Formål

Når du – eller den erhvervskunde, som du har tilknytning til – kontakter vores kundeservice med en generel forespørgsel, en klage eller lignende, behandler vi persondata for at kunne håndtere forespørgslen.

Kategorier af persondata

Vi behandler følgende kategorier af persondata om dig:

 • Navn, adresse, e-mail, telefonnummer, fødselsdato, bank- og betalingsoplysninger, dit kundenummer og fuldmagtsforhold (hvor relevant)
 • Oplysninger vedrørende klagesager
 • Legitimation (hvis det påkræves i henhold til lov) som f.eks. kopi af pas, eller kørekort
 • Oplysninger vedrørende klagesager
 • Oplysninger om konkurs, inkasso- og fogedretssager, udeståender mv.
 • CVR-nummer, virksomhedsnavn (kun for enkeltmandsvirksomheder)
 • Oplysninger om de ydelser og produkter, som vi leverer til dig

Kilder

Vi indsamler dine persondata fra følgende kilder:

 • Dig selv
 • Den erhvervskunde som du har tilknytning til
 • Offentlige myndigheder og offentligt tilgængelige kilder
 • Kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine persondata baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • GDPR art. 6.1.b, da behandlingen af dine persondata er nødvendig for opfyldelsen af den indgåede finansierings-/låneaftale
 • GDPR art. 6.1.c (overholdelse af en retlig forpligtelse), f.eks. i henhold til hvidvaskloven, bogføringsloven og/eller kreditaftaleloven
 • GDPR art. 6.1.f, hvor vores legitime interesse er at kunne varetage kundeforholdet med dig – eller den erhvervskunde, som du har tilknytning til, herunder at håndtere dine forespørgsler og rådgive dig om finansierings-/låneaftalen og forbedre vores kundeservice

Modtagere

Vi kan dele dine persondata med:

 • Leverandører og forhandlere, som vi samarbejder med, og som assisterer vores virksomhed (forstået som serviceudbydere, teknisk support, leverandørydelser og finansielle institutioner)
 • Selskaber, der er koncernforbundet med Andel Ratio (du kan finde en oversigt over vores koncernforbundne selskaber i vores årsrapport på Andel.dk) med henblik på administrative forhold
 • Gældsinddrivelsesvirksomheder
 • Offentlige myndigheder (hvor dette er pålagt i henhold til eks. lov eller retskendelser)
 • Kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre. Hvis du misligholder dine forpligtelser over for Andel Ratio, kan vi indberette dig til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre i overensstemmelse med gældende lovgivning

Opbevaring

Vi opbevarer persondata, så længe det er nødvendigt, til de formål der er nævnt.

Persondata slettes 5 år efter, at dit kundeforhold, eller kundeforholdet med den erhvervskunde, som du har tilknytning til, ophører.

Nogle persondata gemmer vi i kortere eller længere tid. Det gælder fx:

Bogføringsoplysninger (bl.a. fakturaer, tilgodehavender, korrespondancer, betalingsoplysninger og lignende oplysninger som er nødvendige for at dokumentere vores bogføring) opbevarer vi som krævet efter bogføringsloven i 5 år fra udløb af det regnskabsår, som materialet vedrører

3. Pligtmæssig information

Vi har under punkt 2.1-2.4 angivet, hvilke oplysninger vi indsamler om dig. For at blive kunde hos i Andel Ratio er det obligatorisk, at vi behandler dine personoplysninger, herunder navn, adresse og CPR-nummer (hvor relevant). Hvis du ikke giver os de oplysninger, har vi ikke mulighed for at etablere eller opretholde et kundeforhold.

4. Persondata om andre parter. som du afgiver

Vi kan i visse tilfælde bede dig om at afgive persondata om andre personer (eksempelvis personer som er omfattet af din husstand). Det kan for eksempel være, hvis du kontakter os på vegne af andre. Hvis du afgiver persondata om andre, skal du være sikker på, at de er indforståede med det, og at du har lov til at give den slags oplysninger til os. Du skal derfor henvise dem til denne privatlivspolitik, når du giver os deres oplysninger.

5. Overførelser til andre lande udenfor EU/EØS

Når Andel Ratio behandler dine persondata via en databehandler, kan dine persondata undtagelsesvis blive behandlet i lande uden for EU/EØS. Overførelsesgrundlaget er GDPR art. 46 om fornødne garantier herunder, EU Kommissionens Standardbestemmelser for at sikre, at databehandlerens databeskyttelsesniveau er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

6. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder (som dog i visse tilfælde kan være begrænset ved lov):

 • Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine persondata.
 • Du har også ret til at få behandlingen af dine persondata begrænset.
 • Hvis behandlingen af dine persondata er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. Du kan tilbagekalde dit samtykke og gøre brug af dine rettigheder som anført nedenfor.
 • Du har ret til at modtage de persondata, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, fx Datatilsynet (Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Tlf. 33 19 32 00, dt@datatilsynet.dk)

Derudover har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata i følgende tilfælde:

 • Hvis vores behandling af dine persondata er baseret på GDPR art. 6.1.f, se ovenfor under behandlingsgrundlag, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling af grunde, der måtte vedrøre din særlige situation.
 • Ligeledes har du en ubetinget ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata, hvis vi behandler dine oplysninger med henblik på direkte markedsføring.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at sende os en mail på laan@andelratio.dk eller ringe til os på +45 70 29 29 29.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du fx har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

7. Ændring af vores privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik erstatter alle tidligere versioner. Det vil være nødvendigt løbende at opdatere og ændre denne politik, og vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre den. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked på www.andelratio.dk eller pr. e-mail, såfremt det er nødvendigt.

Sidst opdateret: 26.03. 2024